Az iskolaérettség kritériumai

Az iskolaérettség kritériumai /Forrás: www.gekkonet.hu/


Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, 5-7 év közé tehető.
Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül, vázlatosan nyújt segítséget, áttekintést arról, hogy milyen ismeretek megléte fontos a kis elsős számára.

• nevének, korának, lakhelyének ismerete, szülei neve, foglalkozása
• testvéreinek az adatai,
• a család felépítése – fiatal, idős fogalma
• a testrészek megnevezése – funkciójuk ismerete
• a tisztálkodás és a fogápolás szabályai
• a jellemzőbb foglalkozások ismerete, az egyes szakmák szerszámainak felismerése
• térbeli távolságok megítélése – közel, távol
• a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályok ismerete
• település- és lakástípusok megkülönböztetése
• a ház helyiségeinek, berendezési tárgyainak megnevezése
• a háztartási gépek nevének ismeret – funkcióik tudása
• a zöldségesben, gyümölcsösben termő növények felismerése
• a kerti szerszámok és funkcióik ismerete
• a ház körül élő állatok megnevezése, csoportosítása (pl. szőrös, tollas),
hasznuk, gondozásuk, védelmük ismerete
• erdőben, mezőn, vízben, vízparton élő jellemző állatfajok ismerete
(esetleg táplálkozási módjuk megnevezése)
• hazánkban nem élő, csupán állatkertben látható állatok megnevezése
• a színek felismerése, a napok nevének sorrendbe történő tudása
• a napszakok és a napirend összefüggése, megnevezése
• az események történési sorrendjének helyes megítélése
• az évszakok megnevezése és jellemzőik ismerete
• az öltözködés és az időjárás kapcsolata
• az érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
• a számok felsorolása tízig, tárgyak számlálása, több-kevesebb fogalma
• kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb,
könnyebb-nehezebb stb. fogalmának ismerete
• tárgyak egyenlővé tétele (1-10)
• egyszerűbb sorozatok szabályának felismerése és annak folytatása
• kör, négyzet, háromszög felismerése, megnevezése
• az alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött fogalmának ismerete
• egész-rész viszonya
• megfelelő szóbeli kifejezőképesség, érthető, folyamatos beszéd
• a hallással felfogott utasítások megértése és teljesítése, növekvő figyelemtartás
• rajzaiban az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeinek feltüntetése, az arányok, távolságok érzékeltetése, fogalmi gondolkodása kialakulóban van
• önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben
• megfelelő közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályainak ismerete

Ajánlott linkek

http://divany.hu/shopaholic/2012/09/04/popsitorlok/http://tudatosvasarlo.hu/cikk/termekteszt-babapopsi-kremek