Műemlékvédelem alatt áll:

a./ Sajnovics-Batthyány-Dréher kastély
Többszörösen bővített és átépített, bonyolult alaprajzú épület. A kastély építését a XVIII. században a Sajnovics család kezdte el. 1864-1875 között rövid ideig a Batthyányiaké, majd 1875-től a Dréher család tulajdona. Ekkor történt homlokzatainak historizáló-romantikus Tudor-stílusú átépítése. Faburkolatos dísztermében Otto Walter lovakat ábrázoló olajképei (1899.) Az épület a közelmúltig a Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthonaként üzemelt. A leromlott állapotú kastélypark természetvédelem alatt áll.
Sajnovics tér 5. Hrsz.: 252 Műemléki környezet: hrsz.: 249,253.
Műemléki jegyzékszám: M III. 1743.

b./ Nepomuki Szent János szobor
Barokk, homokkőből faragott szobor, 1725-ből. Eredetileg a Czifra-híd mellett állt, a XX. század második felében szállították a templom kertjébe. (Alapzaton 2003-ban szakszerűtlen cementes kiegészítés történt.)
Sajnovics tér 6. Hrsz. 251
Műemléki jegyzékszáma: M III. 1745.

c./ Szent Anna szobor
Homokkőből faragott barokk szobor a templom kertjében. Az 1759-ben készült alkotás a Szentet a gyermek Szűz Máriával ábrázolja. Az alapzaton a Sajnovics család címere. Restaurálandó!
Sajnovics tér 6. Hrsz.: 250.
Műemléki jegyzékszám: M III. 1746.

d./ Római katolikus plébánia templom
A barokk templomot Sajnovics II. Mátyás építette Padányi Bíró Márton veszprémi püspök támogatásával 1755 és 1759 között. Szószéke és az oltárok XVIII. Századiak. Közelmúltban restaurálva.
Sajnovics tér 6. Hrsz.: 251.
Műemléki jegyzékszám: M III. 1744.

e./ Evangélikus templom
A XVIII. század közepén a felvidékről betelepített evangélikus szlovák lakosság 1790-ben építette. Az egyhajós, homlokzati tornyos templomot többször renoválták. Feltámadást ábrázoló oltárképét 1787-ben festették. Oltár és szószék copf stílusú.
Szabadság u. 130. Hrsz.: 217. Műemléki környezet: hrsz.: 216,218.
Műemléki jegyzékszáma: M III. 1747.

Tordas helyi védelem alatt álló értékei:

1.OMMI Fajatkísérleti Állomás épülete
Az 1930-as években a tordasi Hangya Szövetkezet részére épült népi építészeti elemek alkalmazásával.
Szabadság út 2. Hrsz.: 272

2. Kultúrház, vendéglő és az előtte álló Petőfi szobor
Volt Hangya épület, az 1930-as években épült. A Petőfi szobor helyén és alapzatán eredetileg almási Balogh Elemér 1940 körül készült szobra állt.
Szabadság út 55. Hrsz.:592/2

3. Óvoda épülete
Szintén volt Hangya épület.
Köztársaság út 2. Hrsz.: 232

4. Sajnovics kút, Sajnovics János szobrával
Az emlékművet 1943-ban a Hangya Szövetkezeti Központ állította a Tordason született tudós emlékére.
Szabadság út Hrsz.: 598

5. I. világháborús emlékmű
Szabadság út Hrsz.:597

6. „Öreg temető”
A temető felhagyott részén XIX-XX. századi síremlékek találhatók.
Hrsz.: 175

7. Cifra pince
XIX. századi présház romos állapotban. 2007-ben magánkézbe került, felújítása, átépítése elkezdődött.
Somogyi B. – Vajda J. utca sarka Hrsz.: 295

8. Magtár
Az egykori Dreher uradalom magtára. A feltehetően korábbi épületet 1875. után historizáló-romantikus stílusba építették át. Jelenleg szépen felújítva.
Sport utca Hrsz.: 253

9. Erdőmajori víztorony
Az egykori Dreher uradalom által építtetett, lábakon álló, téglatest alakú építmény.

Helyi védelemre javasolt további emlékek:

– Sajnovics-emlékmű a római katolikus templom kertjében, állították 1958-ban
– A templomkertben található egyéb, műemlékvédelem alá nem tartozó emlékek
– Szőlőhegy néhány régebbi építésű présháza és pincéje
– Népi lakóházak a Szabadság úton, Dózsa Gy. úton, Somogyi B. utcában
– Cifra-híd. Eredetileg a kastély parkjához tartozó, feltehetően XIX. század eleji íves kőhíd, közelmúltban újjá építve.
– Erdőmajor. Még meglévő és védelem alatt nem álló uradalmi épületek.