Helyi Építési Szabályzat – 2018

Szabályozási Terv belterület – 2018

Szabályozási Terv külterület – 2018

Módosítások:

HÉSZ módosítás – 2020

HÉSZ módosítás Szabályozási Terv belterület – 2020

HÉSZ módosítás Szabályozási Terv külterület – 2020

Módosítási tervezet:

HÉSZ módosítás – Véleményezési szakasz anyaga – 2020

Tordas község hatályos településrendezési eszközei 2018-ban kerültek jóváhagyásra. Jelen  módosítás célja a település helyi építési szabályzatának egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása, a különleges kertészeti övezetben az épületmagasság növelése üvegház elhelyezése érdekében.

Így az érintett 578/3 hrsz-ú telken lévő kertészet területén  „Az érintett K-Kert 1 építési övezetben üvegház építése esetén a legnagyobb épületmagasság 7,5 m” lenne.