1/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet Tordas Község Önkormányzatának 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

2/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet a TELEPÜLÉSI ADÓRÓL

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 2/2018. (II. 7.) számú a TELEPÜLÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 18/2016. (XI. 23.) számú a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

5/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet a TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

1/a mellékletéről és 1/b mellékletéről

6/2018. (V. 16.) önkormányzati rendelet a 4/2005. (V. 25.) számú a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 2/2017. (I. 25.) számú Tordas Község Önkormányzatának 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet az 1/2018. (II. 7.) számú Tordas Község Önkormányzatának 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 2/2018. (II. 7.) számú TELEPÜLÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 16/2016. (XI. 23.) számú az UTÓLAGOS VÍZKÖZMŰ CSATLAKOZÁS RENDJÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

12/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 10/2017. (IX. 6.) számú a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSEKÉNT, VALAMINT AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

13/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet a 6/2007. (II. 13.) számú az ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

14/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet a 6/2007. (II. 13.) számú az ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

15/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet a 2/2015. (II. 25.) számú a TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT PÉNZBELI-, A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS- ÉS EGYES SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

16/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a 6/2007. (II. 13.) számú az ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

17/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet a TORDAS 0122/26, 0122/30, 0122/31, 0122/32, 0122/34, 0122/63, 0109/3, 0109/4, 0118/8, 0118/9, 0118/10, 0118/11 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLANOKRA VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

18/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet a 8/2005. (X. 19.) számú a KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

19/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

20/2018. (XII. 4.) önkormányzati rendelet a 8/2013 (IX. 19) számú a KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

21/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet az 1/2018 (II. 7.) számú a 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÉS MELLÉKLETEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL